Grieg, Sæverud, Bull – og Anne-Marie Ørbeck


Beklager, Dette arrangementet har allerede funnet sted.

​Bli kjent med årets festspillkomponist.


Anne-Marie Ørbeck (1911–1996) var en bergensk komponist hvis verk ble fremført både nasjonalt og internasjonalt, men hun ble aldri like (aner)kjent som sine mannlige, lokale kollegaer.  

Selv ikke bergenserne med sin patriotisme og evne til å fremsnakke og skryte av sine egne, kjenner henne. Hvorfor ble det slik? Og er historien hennes gjenkjennbar for kvinner i det klassiske feltet generelt? 

Under Festspillene kan en møte festspillkomponisten Anne-Marie Ørbeck gjennom musikken og i denne samtalen. Ordstyrer er journalist Marion Hestholm, som har jobbet med Ørbecks historie og virke over lengre tid, blant annet i podkasten Spillerom. Her blir vi bedre kjent med komponisten fra Wergelandsalleen og snakker om underrepresenterte, glemte og gjemte stemmer i den klassiske musikken.  


Foto: Bergens Tidende


Informasjon
​Under årets festspill er det tre konserter med musikk av Ørbeck: Det blir en egen portrettkonsert med orkesterverk, Bergen Filharmoniske Orkester og flere andre artister i Håkonshallen, og under Avslutningskonserten i Grieghallen spilles Ørbeck sammen med Griegs a-mollkonsert. I tillegg vil japanske Fuko Ishii fremføre et av hennes verk for piano i Griegs villa. 

 

Les mer på fib.no/program/grieg-saverud-bull--og-anne-marie-orbeck/


30.mai 2023 17:00 - 30.mai 2023 18:00

Kulturhuset i Bergen

Festspillene i Bergen

Arrangement: Festival

Fylke: Vestland


Lignende arrangement