Edward Gardner. Foto: Benjamin Ealovega
Edward Gardner. Foto: Benjamin Ealovega

Mahlers åttende avslutter Festspillene 2024

Nå kan du kjøpe billetter til avslutningskonserten i 2024: Mahlers åttende.


Skrevet av Festspillene i Bergen - partner


Klikk her for å kjøpe billetter til Mahlers åttende – Avslutningskonsert og avskjed for Edward Gardner.

Edward Gardner dirigerer Mahlers gigantiske åttende symfoni i neste års avslutningskonsert.

Den siste konserten under Festspillene i Bergen 2024 har fått tittelen Mahlers åttende – Avslutningskonsert og avskjed for Edward Gardner, og fremføres 4. og 5. juni neste år.

Edward Gardner har vært sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester siden 2015, og tar over som musikksjef ved Den Norske Opera & Ballett i august 2024. Hans siste konsert i rollen som sjefdirigent for BFO blir under Festspillene, med den monumentale Mahlers åttende symfoni i Ess-dur på programmet.

Mahlers åttende er et av de største orkester- og korverkene i det klassiske repertoaret, og fremføres sjelden. Verket er blitt kalt De tusendes symfoni, og krever åtte solister og flere kor, i tillegg til orkesteret.

«Forestill deg at hele universet begynner å klinge. Det er ikke lenger menneskestemmer du hører, men lyden av planeter og soler som spinner rundt oss», sa komponisten selv om sin åttende symfoni. Da verket ble urfremført i 1910, med Gustav Mahler som dirigent, sprengte det alle regler og grenser for hva symfonier kunne og skulle være.  

Solister og flere detaljer omkring konserten annonseres senere. 

 Festspillene i Bergen