Mogens Dahl Kammerkor m/Amalie Stalheim


​Urfremføring inspirert av koronapandemien. 


Danske Mogens Dahl Kammerkor ble stiftet av dirigent og musikalsk leder Mogens Dahl i 2005. I dag har koret utviklet seg til et unikt internasjonalt korprosjekt basert på den nordiske a cappella-tradisjonen. Med fokus på nordisk og romantisk musikk har ensemblet stått bak en rekke innovative prosjekter, og har som mål å påvirke dagsordenen for vokalmusikk i Norden. 

Festspillkonserten byr blant annet på en urfremføring av festspillkomponisten i 2021, Missy Mazzoli. Stykket Year of our Burning er en respons på koronapandemien. Gjennom musikken og korets bevegelser på scenen, skal stykket fremstille forholdet mellom mennesker i den spesielle tiden. 

Konsertprogrammet trekker linjer og sporer sammenhenger mellom fortid og nåtid, tradisjon og fornyelse.

– I programmets tette nett av stemmer er fellesnevneren tonalitet og melodi snarere enn den grensesprengende modernismen. Publikum kan så å si lytte til musikkhistorien og høre Bach gjennom de andre komponistene i programmet. Essensen er et flertall av stemmer, et musikalsk språk med ulike dialekter fra ulike land, som snakker med hverandre via underjordiske ganger i de musikalske bygningene, sier Mogens Dahl.

Solist på konserten er cellist Amalie Stalheim, som også spiller i Troldsalen under årets festspill, og hornist David M.A.P. Palmquist, som har skrevet konsertens første verk: Nocturne.


29.mai 2022 19:30 - 29.mai 2022 20:30

Håkonshallen

Festspillene i Bergen

Arrangement: Festival,Kor

Fylke: Vestland


Lignende arrangement