VETRA, konsert og plateslepp

VETRA, konsert og plateslepp

SUNDAG 29.OKTOBER 2023, KL. 18, AURDAL KIRKE og onsdag 1. november kl. 19.00 i Sagene kirke


Skrevet av Hemsing - fotograf Cathrine Dokken.


Velkomen til konsert og plateslepp med Ragnhild Hemsing og hennar nye plateprosjekt VETRA. 


Medmusikarar: Mathias Eick (trompet), Steinar Raknes (kontrabass), Terje Isungset (perkusjon), Ole Aastad Bråten (langeleik), Knut Aastad Bråten (langeleik), Marthe Husum (bratsj), Frida Fredrikke Waaler Wærvågen (cello). 


På programmet står nye tolkingar av Lindeman sine folketonenedteikningar frå Valdres frå 1800-talet i tillegg til eigenkomponerte låtar. Vi har ein rik og levande folkemusikktradisjon i Valdres, men denne kulturarven kunne lett vorte borte for oss om ikkje innsamlarar som Ludvig Mathias Lindeman hadde tatt turen til dalføret vårt. Han var nøye med å skrive ned tittel og namn på variantane han fann. Dermed har Ragnhild Hemsing også kunne velje melodiar der ho kan vise dei lokale variantane av same melodi i Valdres. Dette er svært interessant og seier noko om rikdomen i kulturarven, og korleis folkemusikken og folketonane har utvikla seg innanfor eit avgrensa område i løpet av 100 år. 

Ragnhild Hemsing  I  Fotograf Cathrine Dokken. 

Ragnhild har tatt steget vidare i eit kunstnerisk prosjekt der ho presenterer smakebitar frå den rike kulturarven i ein spanande og moderne setting, dette i lag med erfarne og dyktige musikarar innan folkemusikk, jazz og klassisk musikk. 
Fleire av melodiane på VETRA er arrangert av Tormod Tvete Vik, som Ragnhild tidlegare har samarbeida med på hennar kritikarroste album, «Røta» og «Peer Gynt». 
VETRA blir lansert internasjonalt fredag 3. november på plateselskapet Berlin Classics. 

Link til singlar frå plata: 
https://spotify.link/xpZy6dVK3Cb 

Klikk her for å bli teken til billettsal!Hemsingfestivalen