KODE-direktør Petter Snare er glad over å ha fått årets Christiepris. Dag Fosse / KODE
KODE-direktør Petter Snare er glad over å ha fått årets Christiepris. Dag Fosse / KODE

Årets Christiepris til KODE

KODE utgjør en forskjell for enkeltmennesker, for samfunnet og for kunstens posisjon, heter det i juryens begrunnelse.


Skrevet av Hilde Strand - Khrono.no


Christieprisen tildeles en person, gruppe, institusjon, bedrift eller organisasjon innenfor forskning, kultur, nærings- eller samfunnsliv som har bidratt til å styrke båndene mellom universitetet og omverdenen, og deles ut i forbindelse med den årlige Christiekonferansen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Årets pris går til KODE Kunstmuseer og komponisthjem.

 — Å motta Christieprisen betyr at vi lykkes i å utføre samfunnsoppdraget vårt: Å forvalte og formidle kunst i verdensklasse, på vegne av samfunnet og til beste for Vestlandet og Norge, skriver en glad museumsdirektør, Petter Snare, i en epost til Khrono.

Kunnskap i bunnen
I juryens begrunnelse pekes det på at KODE har et utstrakt samarbeid med studenter, forskere og kunstnere ved Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Museet har også overtatt forvaltning og forsvarlig lagring av den tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergens keramikksamling. I tillegg stiller KODE både kunstmuseum og komponisthjemmene til disposisjon slik at studenter og stipendiater kan vise arbeidet sitt for et større publikum.

Direktør Snare trekker frem at KODE får prisen som en kunnskapsinstitusjon, og blir anerkjent for det mer usynlige arbeidt med forvaltning og forskning.

— Kunnskapen ligger til grunn i alt vi gjør og er som museum: Når vi forvalter historiske bygg, konserverer malerier, når vi har egne omvisinger for mennesker med demens, arrangerer sommerskole for barn – til og med når vi arrangerer babysang på Troldhaugen, sier Snare.

Direktøren sier at det er god kontakt mellom KODE og UiB. I juni samarbeider de to institusjonene om konferansen Nordic Nature.

Skeive utstillinger
Nylig var det femti år siden homoseksualitet ble avkriminalisert, og 2022 har fått status som skeivt kulturår. Hele årets Christiekonferanse har tema «skeiv identitet».

Også KODE markerer skeivt kulturår. Det er viktig, sier juryen som deler ut Christieprisen.

— Det er av stor nasjonal og regional betydning at nettopp KODE, som et stort og toneangivende museum, gjør dette, heter det i begrunnelsen.

For KODE er skeivt kulturår både en viktig satsning og et anledning til å utvikle seg som kunnskapsinstitusjon, sier Snare.

— Vi har ansatt nye fagfolk og dermed fått tilført ny kunnskap, for eksempel på skeiv museologi. Vi har skrevet nye kunsthistorier i utstillingen Det skeive blikket, som vises ut året. I ressursgruppen for utstillingen og i arbeidet med den kommende antologien har vi blant annet samarbeidet med ansatte ved Skeivt arkiv og andre fagmiljøer ved UiB.KODE Bergen