EQUINOX

-øyeblikket da jordens akse står vinkelrett mot solen og dag og natt er like lange over hele verden. 


Skrevet av Kulturelt Initiativ som partner


Bankettsalen, Scandic Park Sandefjord – lørdag 18. mars kl. 17.00

Fiolinist og komponist Henning Kraggerud troppet en dag opp hjemme hos forfatter Jostein Gaarder i håp om å få Gaarder med på å skape noe sammen med ham rundt de 24 dur- og molltoneartene. Tonearter som hver for seg tillegges en magisk innvirkning på komposisjonen, musikere og publikum.

Gaarder introduserte straks de 24 tidssonene og døgnets timer som kompanjonger til toneartene. De fant begeistret ut at man kunne navigere toneartene i kvintsirkelen og reise østover en time for hver toneart og tidssone – fra sted til sted – og at alt skulle skje samtidig nettopp på den dagen hvor natt og dag er like lange over hele verden. Equinox – vårjevndøgn!

Fra venstre: Jostein Gaarder - Christian Ihle Hadland - Henning Kraggerud 

Hele historien starter ved nullmeridianen i Greenwich – hvor Gaarder tok inn på hotell for å være «on location» – og gjør turen fra det gamle observatoriet og rundt hele kloden vår. 

Jostein Gaarder vil lese et utvalg av sine egne fortellinger om hva som foregår på forskjellige steder i verden mens jorden dreier rundt i de 24 timene i det døgnet dette inntreffer. Henning Kraggerud framfører et utvalg av sine komposisjoner – som et «best of the best» utvalg – som samsvarer med stedene der Gaarders historier finner sted. Christian Ihle Hadland akkompagnerer på klaver, og Kjersti Eliassens akvareller fra de forskjellige stedene vises på storskjerm.

Bankettsalen, Scandic Park Sandefjord – lørdag 18. mars kl. 17.00

Billetter á kr 375,-/100,- (barn/unge under 20 år) + avg. https://hjertnes.no/equinox-ei2q6r/

I anledning arrangementet tilbyr Scandic Park Sandefjord en to-retters Vårjevndøgn-meny til kr 395,-. Menyen kan forhåndsbestilles hos Kulturelt Initiativ på mail-adresse: dag.nilssen@frisurf.no Kulturelt Initiativ