Pastorale-prosjektet – B 3 K

Beethoven var en naturelsker. Dette gjenspeiles spesielt i hans 6. symfoni, Pastorale-symfonien. På Verdens miljøverndag den 5. juni 2020 planlegger De Forente Nasjoner og Beethoven-Haus et globalt samarbeid om The Pastoral Project. De ønsker å sette fokus på miljøvern gjennom naturelskeren Ludwig van Beethoven. FNs generalsekretær António Guterres er prosjektet høye beskytter.

Kulturelt Initiativ ble spurt om å delta i prosjektet allerede i 2017, og vi er nå Member of Beethoven Pastoral Project. Vår logo, som er bygd på utsagnet To be – or not to be, kan også relateres til vern av vår klode – da mange dessverre frykter at det nærmer seg et være eller ikke være for vårt hjem – Jorden!

Det er for tiden et fantastisk engasjement for miljøvern blant den yngre generasjon. Vi ønsker å koble dette engasjementet med Beethovens musikk, og inviterer videregående skoler med Musikk-Dans-Drama-linjer, kulturskoler, miljøvernsorganisasjoner, grunnskolene, kor og korps til å delta i B 3 K: Klima – Kultur – Kreativitet! Vi anmoder de unge om å holde appeller for miljøvern, spille Beethoven i original eller i egne arrangementer, danse ballett til denne musikken, og knytte det opp mot litteratur og drama. I forlengelsen av Verdens miljøverndag inviteres det lørdag den 6. juni til en miljøvandring til fire unike symbolarenaer med fokus på:

Vår framtid – ved skulpturen Mor med nyfødt barn i Byparken

Ungdommen – ved skulpturen Vi ere en nasjon vi med – vi små en alen lange på Torvet

Global oppvarming – ved Antarktis-monumentet i Thor Dahls gate

Forurensing av havet – ved Poseidon-skulpturen i Badeparken


  1. juni: Beethovens Pastorale-symfoni og fiolinkonsert –

Henning Kraggerud, fiolin

Oslofjord kammerfilharmoni og Kongelige norske marines musikkorps Dag Nilssen, dirigent

Hjertnes kulturhus kl. 19.00


  1. juni: B 3 K med start i Byparken kl. 12.00.


Kulturelt Initiativ