Britten/Hagen/Strauss

Ariasjoner,fragmenter og metamorfoser

Musikk kan ikke skapes ut av intet. Slik er både metamorfose og variasjon noe man finner i alle komposisjoner av et visst omfang, det være seg mer eller mindre bevisst. Bekjennelsen til et forbilde forbinder alle de tre verkene på denne CD-en. Britten hadde et nært forhold til sin lærer Frank Bridge, og viser dette gjennom sine variasjoner. Strauss siterer Ludwig van Beethovens tredje symfoni i sine «Metamorfoser» og Hagen tar igjen utgangspunkt i dette verket i sine «Strauss fragmenter».

Benjamin Brittens «Variasjoner over et tema av Frank 
Bridge» gir oss gjennom sine 11 satser en mesterlig oppvisning i både komposisjonskunst og kammerorkesterspill, og regnes blant de største klassikerne i kammerorkesterlitteraturen. Satsene gis ytterst forskjellige karakterer basert på klassiske former – ofte med humoristisk tilsnitt – og det energiske uttrykket kler Ensemble Allegria godt. 

Lars Petter Hagen har skrevet flere verker med utgangspunkt i andre komponisters musikk, i denne sammenhengen er det altså Richard Strauss’ «Metamorfoser». Der er seks rolige fragmenter, som imidlertid langt på vei glir over i hverandre. Fragmentene bygger på kondensert materiale fra Strauss.

Richard Strauss’ «Metamorfoser» for 23 solo-strykere er i seg selv et klangbad hvor bølger og strømmer kan gjøre lytteren fortumlet. Det er rimelig å undres over hva som skjuler seg av tanker bak dette store verket. Det ble skrevet i sør-tyske Garmisch i tiden 13. mars til 12. april 1945, mens Nazi-Tysklands «tredje rike» ble tvunget i kne. 

Ensemble Allegria regnes blant landets fremste ensembler, og har siden 2008 begeistret publikum og anmeldere med sine konserter og innspillinger. Orkesteret kjennetegnes ved en smittende spilleglede, sterkt engasjement og energisk virtuositet, både i konserter og plateinnspillinger. Ved siden av å drive Konsertserien «NÅ» i Oslo, spiller Ensemble Allegria jevnlig på de store norske musikkfestivalene, og har i en årrekke hatt et tett samarbeid med Det Norske Solistkor. Kunstnerisk leder er Maria Angelika Carlsen


 Lawo Classics