Fanger lydene vi ikke legger merke til

– Vi blir fort blinde for det spennende i hverdagen, sier komponist Natasha Barrett. Hun håper lydinstallasjonen «Sansing i strandsona», kan være en katalysator for hvordan vi verdsetter våre alminnelige omgivelser.

Tekst: Kjersti Juul


Hun vil fange hverdagslyden. Det vi vanligvis haster forbi og ikke hører. Rytmen i bølgene som skvulper inn mot strandkanten. Knekket fra isen som begynner å smelte, og sprer seg med en knirkete klang utover den frosne fjorden.

– Jeg er ute etter de skjulte skattene i hverdagslige lydlandskap. Det som forsvinner i bråket fra våre moderne liv, sier Natasha Barrett.

Kreativ bruk av lyd og de romlig-musikalske mulighetene som finnes, står ofte sentralt i verkene hennes. Komponisten som til daglig jobber som professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole, har tidligere mottatt en rekke prestisjetunge priser. Nå er hun klar med 3D-lydinstallasjon «Sansing i strandsona» i Hvervenbuktas strandpaviljong. En helt spesiell lytteopplevelse hun håper vil åpne opp sansene til de besøkende.

– Hverdagen er full av fantastiske lydopplevelser vi går glipp av. Det er så mye støyforurensning rundt oss som dekker over og maskerer det interessante. Og mye vi ikke hører fordi ting strekker seg over tid. Over en to-timers periode kan det være en lyd som bare kommer til uttrykk et par ganger. Jeg vil fange disse lydene. Det handler ikke bare om det vi ikke hører i øyeblikket på grunn av alt som skjer, men alt vi ikke hører fordi vi ikke var til stede, forklarer Barrett.Et nytt lydrom

I arbeidet med installasjonen har hun samlet lyder fra Hvervenbukta og omgivelsene rundt over ett helt år. Møysommelig plasserte spesialmikrofoner som kan fange opp 3D-lyd fra alle retninger, rundt i naturen. Nøkkelordene for arbeidet er i følge komponisten – tid, detaljer og rom.

– Når du går inn i strandpaviljongen går du også inn i et nytt lydrom. Du vil oppleve noe som egentlig er hverdagslig, men som vanligvis befinner seg utenfor vår fatteevne. Lyd som er for kortvarig eller for svak til at vi kan høre det. Eller som krever at vi befinner oss på mange steder samtidig. Å ta opp lyd handler ikke bare om høye og lave frekvenser, men om å fange opp små detaljer. Etterpå begynner prosessen med å ta ut de ulike elementene som er interessante.

Barrett har blant annet jobbet med å ta ut et helt spesielt lyd-ekstrakt fra vinteren, noe hun beskriver som fascinerende vakkert å høre på.

– Knirket som kommer når bølger får isen til å krakelere, gir en fantastisk romlig lyd som strekker seg over hele fjorden. Jeg plasserer mikrofoner fra vinkler vi vanligvis ikke har tilgang til, og på tidspunkt vi ofte ikke er til stede på. Som klokka seks om morgenen en iskald dag i januar.

Noe du ønsker å lytte til

Å ta en tur inn i Hvervenbuktas strandpaviljong, skal ikke kreve noe av de besøkende. Komponisten er opptatt av at man ikke må forberede seg, her handler det i stedet om å åpne opp sansene og oppleve. I de siste forberedelsene før verket står klart, er varigheten et sentralt punkt.

– Folk må ha frihet til å komme inn i bare noen minutter og så gå igjen om de ønsker. Er det for kort vil man fort kjede seg, varer det for lenge kan folk kvie seg for om de har tid til å ta det innover seg. Jeg må også være sikker på at det hele tiden er noe interessant, vakkert, morsomt, stimulerende eller stygt – noe som gjør at du ønsker å lytte, påpeker Barrett, som ved tidligere lydinstallasjoner har blitt overrasket over hvor lenge folk blir sittende å lytte.

Vil lokke frem en bevissthet

«Sansing i Strandsona» er et stykke i en serie av verker hun kaller «Lydlandskapsutvikling» Denne gangen inkluderer det en symbolsk tredimensjonal lydprojeksjon av den lokale topografien, der dynamikken til Hvervenbuktas lydlandskap går fra en forsommerdag til en vinterstund.

– Årstidene byr på store forskjeller. Om vinteren beveger lyden seg annerledes på grunn av kulden. Det er ingen blader på trærne som demper lyden. Det er heller ikke så mange måker, båter eller mennesker i strandkanten, dermed hører man andre lyder og refleksjoner fra landskapet.

Som komponist spiller alltid tankene om musikk med når hun lytter til omgivelsene. Kanskje blir det taktfaste skvulpet fra vannet som bryter mot steinene, til et lite motiv i lydbildet. Naturen har alltid en rytme og melodi, selv om man kanskje ikke hører det umiddelbart. Mellom 12. og 16. august står «Sansing i strandsona» klar for Hvervenbuktas besøkende. Natasha Barrett håper det kan bidra til å lokke frem en bevissthet om lydmiljøet vårt.

– Jeg ønsker å gi folk en opplevelse, og håper de vil lytte til omgivelsene utenfor og rundt paviljongen på en ny måte. At man i større grad legger merke til og verdsetter alle de spennende hverdagslydene rundt seg. Norges musikkhøgskole