Opera Trøndelag

OPERA TRØNDELAG er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt. Selskapet skal fremme aktivitet der barn og unge kan utvikle seg innen scenekunst.

Opera Trøndelag har spesielt utmerket seg med utvikling av unge talenter gjennom sin Operaskole som ble stiftet i 2001. Operaskolen har som formål å gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig for barn og ungdom, og motivere til videre steg innen faget. Operaskolen er en boltreplass innen scenekunst som gir barn og ungdom positive rammer for læring og opplevelse. Uansett rolle senere i livet, er dette en viktig plattform.

Selskapet har betydelig aktivitet gjennom året og forvalter et stort antall aktører. Distriktsopera-modellen er bygd på samspill mellom profesjonelle og amatører. Frivillighet og dugnad er viktige elementer i gjennomføring av aktiviteter. Opera Trøndelag er en videreføring av Steinvikholm Musikkteater som ble stiftet i 1992.

post@operatrondelag.no

74821866

https://www.operatrondelag.no/


Postboks 357, Stjørdal

Nyheter


688