Opera Trøndelag Venners talentpris 2023

Opera Trøndelag Venners talentpris 2023 går til Anne Birgitte Bouwhuis Røkke fra Skatval.

Opera Trøndelag Venners (OTV) Talentpris har blitt et fast innslag i november for OTV og Opera Trøndelag, og torsdag 30. november var det mezzosopran Anne Birgitte Bouwhuis Røkke fra Skatval som fikk prisen.

Om årets prisvinner
I innstilling til Talentprisen 2023 står det følgende: «Opera Trøndelags venner har besluttet å dele ut årets Talentpris til en klassisk sanger som har utmerket seg med et høyt nivå som utøver, og som selv har vært aktiv i flere av Opera Trøndelags egne produksjoner. Komiteen har festet seg ved at prisvinneren har lagt ned mange år med utdannelse, og hardt arbeid for å komme dit hun er i dag. For litt større stemmer tar det også ofte litt lengre tid før stemmen når sitt optimale potensial, det gjelder å «skynde seg langsomt».

Og her har Anne Birgitte tatt gode valg, og ansvar for egen utvikling for å komme dit hun er i dag. Komiteen legger selvfølgelig også vekt på Anne Birgittes innsats i viktige produksjoner for Opera Trøndelag, blant annet i «Viva la Musica», «Olav Engelbrektsson», og «Tryllefløyten» i Prestegårdshagen og «Tryllefløyten» på Kimen i 2018. Dette framgår i en pressemelding fra Opera Trøndelag.

Komiteen består av:

  • Nina Sætherhaug, operasanger og styremedlem i Opera Trøndelags Venner
  • Anne Spets, Opera Trøndelag
  • Christian Jakobsen Røst, Gjensidige Stjørdal

Carmen som fordypning
Opera Trøndelag beskriver Røkke som en av de sentrale elevene i Operaskolen ved Opera Trøndelag, og hun medvirket tidlig i mange produksjoner og oppdrag med operaskolen, og i profesjonelle produksjoner for Opera Trøndelag.

Etter å ha vært elev på musikklinja ved Ole Vig, og Operaskolen ved Opera Trøndelag fikk Anne Birgitte plass i sangklassen ved Institutt for musikk ved NTNU. Der gjennomførte hun både bachelor og masterstudier i klassisk sang, og i sine masterstudier fordypet hun seg blant annet i Bizet sin opera «Carmen».

Av profesjonelle oppdrag i Sverige har Røkke sunget «Donna Elvira» i Opera Warbergs produksjon av «Don Giovanni», og nå sist rollen som «Spoletta» i den Skånska Operaens siste versjon av «Tosca».

For Opera Trøndelag har hun sunget rollen som Rakel, og medvirket i «Tryllefløyten» i Prestegårdshagen, og sunget «3. gutt» i «Tryllefløyten» på Kimen i 2018.

Prisen ble overrakt under Talentpriskonsert i Kimen kulturhus 30. november.Opera Trøndelag