Operafest røykenvik

Operafest Røykenvik er en årlig festival for opera og vokal kunst på internasjonalt nivå. Hovedscenen, Halvdan Svarte, ligger i Røykenvik ved Randsfjorden og er festivalens hjerte. Operafest Røykenvik gjennomfører også ulike konserter og arrangementer på sidescener i samarbeid med kulturinstitusjoner og virksomheter regionalt. Årets sidescener er på Gran torg og på Hadeland Folkemuseum der programmet for de yngste er lagt. Barnas Musikkfest utvikles i samarbeid med Hadeland Folkemuseum og har fått sin egen dag i festivalen. Helgen før gjennomføres Opera Akademi INPUT, en annen og egen satsning, der lovende sangere i starten av karrieren får input og mulighet for utvikling gjennom individuell coaching og mesterklasser i Kultursalen i Gran.

Initiativtaker til Operafest Røykenvik er operasanger og solist ved Den norske Opera & Ballett, Eli Kristin Hanssveen.  Helt siden hun flyttet til Brandbu på 90-tallet har hun sett utover Røykenvik fra sitt hjem. I ti år bar hun på en drøm om å arrangere stor musikk i Røykenvik med hovedscenen på Randsfjorden og naturen som bakteppe. Det ble en realitet og Operafest Røykenvik ble gjennomført for første gang i 2018 med stor suksess og fulle tribuner. Eli Kristins utgangspunkt er å fremme interessen for opera, vokal kunst og stemmen som instrument. Hun ønsker å inspirere unge talenter til klassisk skolering og artistisk utvikling, og bringe opera nærmere publikum.

Operafest ønsker å løfte frem Hadelands særpreg. På festivalen skal du oppleve det ypperste av hva Hadeland kan tilby av lokal, kortreist mat, ressurser og krefter i kombinasjon med artister i verdensklasse. Festivalen skaper både arbeidsplasser, øker lokal omsetning, øker kjennskap til regionen – i tillegg til at det kunstneriske allerede har vakt både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. 

Operafest Røykenvik ble stiftet som et ideelt aksjeselskap i januar 2018. En rekke av regionens kultur- og reiselivsbedrifter, samt engasjerte enkeltpersoner var blant stifterne og sitter som generalforsamling for å ivareta en langsiktighet i planer og drift.
Frivilligheten er en viktig del av festivalens gjennomføring og det blir lagt ned utallige arbeidstimer av engasjerte frivillige i ukene før under og etter festivalen. Operafest Røykenvik har to ansatte, daglig leder og festivalkoordinator, samt kunstnerisk leder Eli Kristin Hanssveen. Disse jobber i den daglige driften gjennom hele året. Operafest har et styre som jobber tett på administrasjonen og som følger driften tett. Styret består av styreleder Bente Erichsen og styremedlemmene Tom Furulund og Astrid Hvattum.

Vår visjon
Best kvalitet, alltid utsolgt!

Våre verdier
Visjonær og jordnær

Vi har som mål å skape en internasjonal festival for opera og vokalkunst med regional forankring

Det beste av operakunsten møter det beste av Hadeland!

morten@operafest.no

99262719

https://operafest.no/operafest-roykenvik/


Gammevegen 114, Gran

Bildegalleri109