Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har siden starten i 2001 befestet seg som en nasjonal og internasjonal leverandør av kunstneriske prosjekter av høy kvalitet. Som kulturformidler er vår viktigste oppgave å formidle kunst og musikk som berører, og som skaper rom for fordypning og innlevelse for alle, uansett tro og kirkelig tilhørighet.
Vi er en viktig aktør som bidrar til kvalitet og mangfold, og er i dag en av landets største formidlere av kirkemusikk innenfor de fleste sjangre og tidsepoker. Vi arbeider også hele veien med å fornye tradisjonen. I festivalens 19 år lange historie har vi urfremført rundt 100 bestillingsverk av nåtidige komponister.

Årlig besøkes vi av rundt 15 000 publikummere, som gjennom 10 festivaldager får oppleve nærmere 1000 utøvere. I tillegg til konserter arrangerer vi foredrag, seminarer og mesterklasser, som setter det musikalske programmet i en større kontekst og belyser samfunnsaktuelle problemstillinger. Vi er også opptatt av å inkludere barn og unge, ikke bare som tilskuere, men som aktive deltakere i samarbeid med profesjonelle utøvere gjennom kjente verker og nye komposisjoner. Slik kan vi både videreformidle musikkhistorien og bidra til økt rekruttering til fremtidens musikkscene.

Som en internasjonal befestet arena har vi et solid internasjonalt nettverk og vi samarbeider hvert år med noen av verdens fremste musikere. Vi produserer samarbeidsprosjekter mellom norske og internasjonale utøvere, og bringer hit internasjonale utøvere til glede for Oslo og landets publikum. Vi eksporterer årlig flere av våre produksjoner videre til prestisjetunge arenaer på kontinentet, og har satt Oslo på kartet internasjonalt som en leverandør av kirkemusikk av høy kvalitet.

Initiativtaker og idéutvikler bak Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud. Festivalen er organisert som en privat stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre består for øvrig av representanter fra kirke, musikk- og kulturliv og næringsliv.

info@kirkemusikkfestivalen.no

22418115

https://www.kirkemusikkfestivalen.no/


C/o Sentralen Pb 183 Sentrum, Oslo

Nyheter

Artikler

Arrangementer

Bildegalleri95