ANDREAS BORREGAARD & STRYKERE FRA ENSEMBLE ALLEGRIA SPILLER HAYDN OG SALLINEN


Dyktig, dansk akkordeonist i samspill med musikere fra Ensemble Allegria 


Jesu syv siste ord på korset er et av Joseph Haydns (1732–1809) mest kjente verker. Komponisten arrangerte selv verket for ulike besetninger som alle ble publisert i 1787. Under årets Kirkemusikkfestival er det versjonen for stryke- kvartett som fremføres, av musikere fra Ensemble Allegria.

På tross av den tette tilknytningen til det tekstlige, Jesu syv siste uttalte ord på korset, er dette et instrumentalverk. Hver av satsene representerer de respektive syv ordene – eller replikkene – som i følge de fire evangeliene var de siste Jesus uttalte. I tillegg har verket en åpnings- og en avslutningssats.


05.september 2023 19:00 - 03.september 2023 20:30

Sofienberg kirke

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Arrangement: Kirkekonsert

Fylke: Oslo


Lignende arrangement