FESTIVALGUDSTJENESTE I OSLO DOMKIRKE


Det blir festivalhøymesse i Oslo domkirke på vingårdssøndag (14. søndag i treenighets- tiden).


Medvirkende er sangere fra Oslo Domkor og Vivianne Sydnes, dirigent. Liturg er Valborg Orset Stene, liturg.

Se oslodomkirke.no for mer informasjon.


03.september 2023 11:00 - 03.september 2023 13:00

Oslo domkirke

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Arrangement: Kirkekonsert

Fylke: Oslo


Lignende arrangement