MOZARTS KLAVERKONSERT OG DEN ROMANTISKE


Fra Mozarts d-moll til Bruckners romantiske folkefest – denne kvelden er det følelser i sving i Fartein Valen!


Inn i musikken: Velkommen til gratis verkorientering med Frank Braafhart kl. 18:30 i VIP-rommet i 5. etasje. 

W. A. Mozarts klaverkonsert nr. 20 ble skrevet i årene 1784–85. Konserten står i d-moll, en toneart som betydde noe spesielt hos Mozart, f.eks. i to strykekvartetter, et parti i Don Giovanni, og til sist i hans Requiem. Klaveret i denne konserten (KV 466) danner en kontrast til orkesteret; snarere enn en kamp er det blitt beskrevet som «individet mot massen».

Første sats har et dystert preg, jf. tonesløyfene i bassen i klaveret. Sidetemaet kommer i oboene, fløyten og så i strykerne, men forblir en episode. I romansen (B-dur) hører vi ro og avklaring, avbrutt av en sterk kontrast i g-moll i midtpartiet. Tilbakevendingene til den fredelige begynnelsen skjer på en måte som bare Mozart kunne få til. Siste sats starter oppfarende, før den roer seg. Deretter kommer, etter kadensen, en coda i dur med et trompetsignal mot slutten. Beethoven skrev to originale kadenser til første og siste sats av konserten – atskillig mer inspirert enn kadensene til Johann Hummel.

Om Mozart i sin d-moll-konsert varsler om den romantiske æraen med Beethoven og Brahms, kan Anton Bruckners symfoni nr. 4 med rette kalles «den romantiske». Bruckner brukte også dette navnet selv. Temaet i hornene fra det fjerne, jaktsignalene fra fjellene og en hymnisk sus i siste sats er alle typisk romantiske figurer. Symfonien ble skrevet i 1874, med en versjon nr. 2 i 1878 som ble revidert i 1879–80. Tredje og fjerde sats i versjonen er så ulike at de nærmest fremstår som to forskjellige deler. Er det en del av den romantiske kunstforståelsen – eller handler det om komponistens egen usikkerhet? For den religiøse Bruckner sto «alt like nær Gud». I andre sats er det henvisninger til Bachs Johannes-pasjon. I scherzoen er det som vi stiger opp på fjellet, eller bevitner en jaktscene i skogen. Bruckner beskrev finalen i første versjon av verket som en folkefest. Uansett hører vi her en hymnisk, himmelsk ekstase der slutten vender tilbake til rytmen i første sats.


05.oktober 2023 19:30 - 05.oktober 2023 21:40

Fartein Valen, Stavanger konserthus

Stavanger Symfoniorkester

Arrangement: Orkester

Fylke: Rogaland


Lignende arrangement