Fredkulla

I fjor skulle vi markert 200-års jubileet til den trønderske komponisten, Martin Andreas Udbye, med utdrag fra hans operakonsert Fredkulla, som er den første norske operaen som er skrevet. Den ble på grunn av koronaen utsatt. Nå har vi satt den på programmet igjen og neste torsdag vil du kunne oppleve en konsertantversjon av Fredkulla med TSO i Olavshallen.


Skrevet av TSO som partner


Norges første opera i konsertversjon med TSO

Om Martin Andreas Udbye
I 2020 var det 200 år siden den trønderske komponisten og musikeren Martin Andreas Udbye (1820 – 1889) ble født. Martin ble født i Trondheim og virket hele sitt liv i hjembyen som organist i Hospitalskirken og i Vår Frue kirke og som sanglærer på Katedralskolen. 

Udbye komponerte musikken til den første norske operaen Fredkulla til tekst av Carl Müller i årsskiftet 1857/1858, men det var først i 1997, under Trondheim sitt 1000-års jubileum, at operaen fikk sin premiere i Olavshallen!

Om Fredkulla
Fredkulla er en opera i to akter med solister, kor og orkester. Operaen ble komponert rundt årsskiftet 1857/1858, og regnes som Norges første opera. Ouverturen og et utvalg arier ble fremført på konserter i Trondheim i januar og februar 1858, samt i mars 1861 og mai 1873. 

Fredkulla var planlagt oppført i sin helhet på Christiania Theater, men en liten brann på teatret dagen før premieren satte en stopper for oppførelsen. Partituret brant imidlertid ikke opp, og det var først i 1997, under Trondheim 1000-års jubileum, at operaen fikk sin premiere i Olavshallen. Regien var ved Stein Winge og Sveinn Einarsson. Scenograf var Jon Kristian Alsaker. Dirigent var Roar Leinan, tidligere direktør og nå operasjef ved Trondheim Symfoniorkester & Opera. 

Handlingen i operaen 
Handlingen er hentet fra Magnus Berrføtts saga med historien om den svenske prinsessen Margrete, som fikk tilnavnet Fredkulla, og hennes arbeid for å bevare freden blant de nordiske nasjoner. Krigen mellom den norske kong Magnus og svenskekongen Inge er det grunnleggende konfliktstoffet, men i handlingen oppstår det en kjærlighetshistorie mellom kong Magnus og svenskekongens datter. 

Mot slutten stiller Margrete som betingelse for sin kjærlighet at kongene må inngå fredsavtale. Dette danner grunnlaget for operaens finale – fred i de nordiske riker – der alle i det avsluttende, mektige fredskoret hyller «Nordens samdrektige Riker». Mest kjent av sangnumrene er Fredkullas sang og skaldekvadet i siste akt.

Les mer om Fredkulla på vår hjemmeside: TSO | Opera: FredkullaTrondheim Symfoniorkester & Opera