TSOS guide til orkesteret

TSO har gjort en videoinnspilling av Benjamin Brittens ''The Young Person´s Guide to the Orchestra''. Innspillingen vil være et digitalt tilbud til skoler i Trondheim og Trøndelag, fortrinnsvis 5-7 klasse.


Skrevet av TSO som partner


I tillegg vil innspillingen ligge ute på vår hjemmeside under fanen TSO Play og under fanen Barn og unge, som er vår nye side for Barnas TSO. I tillegg til innspillingen, vil 180 skoleelever fra 5- 7 klasse, høre stykket fremført live i Olavshalle onsdag. Denne konserten, som også blir også filmet, er i samarbeid med Den kulturelle skolesekken.

Med på innspillingen er Nils Erik Måseidvåg, dirigent, Torodd Wigum, konferansier, Øyvind Gimse, produsent,  NEP/v Daniel Hamstad og Knut Erik Haugen, film og video, Anders Lilly,l ydtekniker og Ove Otterholm, innspillingsleder.

Benjamin Brittens (1913-1976) fantasifulle innføring i et symfoniorkester, Young Persons Guide to the Orchestra, med undertittel Variasjoner over et tema av Purcell, ble bestilt til dokumentarfilmen Instruments of the Orchestra i 1946 av det engelske undervisningsdepartementet. Forbilde var Prokofjevs Peter og Ulven, som også ble skrevet for å lære barn opp til å forstå hva som skjer når et orkester spiller. 
Britten benytter et tema hentet fra den engelske barokkkomponisten Henry Purcell (1659-1695). Så det er bare å lene seg tilbake og nyte presentasjonen av orkestret i alle dets avskygninger. Først introduseres Purcells tema av hele orkestret, og deretter av dets fire ‘’familier’’: treblåsere, messingblåsere, strykere og slagverk før hele ensemblet igjen spiller temaet. Deretter blir søkelyset satt på hver enkelt instrumenttype innenfor de ulike ‘’familiene’’ i orkesteret. Britten begynner på toppen med de minste og lyseste. Slik får publikum hilse på hele orkestret gjennom en rekke variasjoner, som avrundes av slagverksinstrumenter. Til sist samles orkestret igjen i en finale.Trondheim Symfoniorkester & Opera