Trondheim Symfoniorkester & Opera

Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) er en av landets største kulturinstitusjoner med en historie som strekker seg tilbake til 1909, da ildsjeler inviterte til de første abonnementskonsertene. Med opprettelsen av Trondheim Kammerorkester i 1947 begynte det profesjonelle orkesteret å ta form. TSO ble overtatt av staten og NRK i 1962, og ble etter hvert et av landets ledende orkestre.

TSO holder til i det flotte konserthuset Olavshallen i Trondheim. Her holder vi de fleste av våre konserter gjennom sesongen. I tillegg har vi en aktiv turnevirksomhet i Midt-Norge, samt nasjonale og internasjonale oppdrag og turneer.

TSO består i dag av 85 faste musikere. I samarbeid med Trondheimsolistene har TSO en orkestermodell som gir tilgang til flere musikere ved behov. Trondheim Vokalensemble (TVE) er også tilknyttet TSOs virksomhet, først og fremst i opera og korverk. I tillegg er Trondheim Symfoniske Operakor (TSO-koret) en naturlig del av våre operaproduksjoner.

Vår sjefdirigent er Han-Na Chang. Hun begynte som sjefdirigent i 2017, før det var hun førstegjestedirigent fra 2013. Noen av våre tidligere sjefdirigenter i TSO har vært Krzysztof Urbański, Eivind Aadland, Daniel Harding, Ole Kristian Ruud, Jiri Starek og Finn Audun Oftedal. I tillegg var James Gaffigan vår 1.gjestedrigent i perioden 2021-2023.

TSO spiller årlig en konsertrekke på ca. 18 torsdagskonserter med bredt symfonisk repertoar som strekker seg fra barokk til samtidsmusikk. Her samarbeider vi med anerkjente solister og dirigenter på høyt internasjonalt nivå. I tillegg har TSO en variert virksomhet som inkluderer;

Opera
Konserter og prosjekter for barn og unge
Populærkonserter
Tidligmusikk
Kammermusikk
Pedagogisk virksomhet og talentutvikling

Formidling av det symfoniske repertoaret til barn og ungdom står sentralt i TSOs kunstneriske og pedagogiske virksomhet. Klassisk musikk er en hjørnestein i vår kulturarv, og vi ønsker å inspirere til gode opplevelser av den rike musikkformen vi representerer. De aller fleste barn og unge møter den klassiske musikken som publikum på våre barnehage- og skolekonserter.

TSO jobber også målrettet med talentutvikling. Vi har et bredt tilbud til musikktalenter først og fremst regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt. I dette arbeidet ønsker vi å inspirere og utvikle de som skal prege kulturlivet i framtiden.

Samfunnsengasjement er en viktig del av vår virksomhet, og mangfold er en ledesnor i vår strategi. Hver sesong inviterer vi derfor ulike hjelpeorganisasjoner til utvalgte konserter, vi arrangerer julekonsert i samarbeid med Kirkens Bymisjon og i enkelte år samarbeider vi med Fargespill Trondheim. Vi tilbyr også åpne prøver for musikkstudenter, pensjonister, TSOs venneforening og andre grupper. Gjennom et variert konsertprogram og målrettet arbeid med publikumsutvikling har TSO et mål om å gjøre klassisk musikk relevant og tilgjengelig for alle. I den forbindelse har vi valgt å sette søkelyset på tre av FNs bærekraftsmål:

Nr. 3 - god helse og livskvalitet
Nr. 4 - god utdanning
Nr. 10 - mindre ulikhet

Summen av alle våre aktiviteter skal resultere i mektige musikkopplevelser for alle.

post@tso.no

73539800

https://www.tso.no/


PB774 Sentrum, Trondheim

Nyheter

Artikler

Bildegalleri1898