Ledige plasser i Papillonprorgammet!

Papillonprogrammet har vært gjennomført med stor suksess i fem år.


Skrevet av Valdres Sommersymfoni


Valdres sommersymfoni ønsker med Papillon å ta ansvar for å gi utvalgte unge talenter innen klassisk musikk en arena med mer oppfølging og muligheter, utover de programmene de i dag er en del av.

Papillondeltakerne vil, i nært samarbeid med kunstnerisk leder for festivalen, Guro Kleven Hagen og kunstnerisk leder for kursene, Alf Richard Kraggerud, være med å skape sitt eget program. Valdres sommersymfoni ønsker å tilrettelegge programmet slik at det blir optimalt for deltakerne. Alt fra festival-repertoar til lærer-ønsker blir lagt i tett samarbeid mellom Papillon-deltakerne og festivalens og kursets ledelse. 

Papillon ønsker å være et kjærkomment tillegg for de lengst komne klassiske musikktalentene i alderen 18-23 år, og er åpent for søkere på stryk, klaver, blås, slagverk og harpe.

Papillonprosjektets visjon er å gjøre unge musikere bedre rustet til senere å møte et tøft profesjonelt marked. Papillondeltakerne får opptre på konsertarenaer, delta på mesterklasser og i Grieg kammerorkestret, få tett oppfølging av dyktige pedagoger og spille med fremragende artister under festivalen. Vi legger også opp til foredrag og samtaler med for eksempel profesjonelle musikere, managere og konsertarrangører. Prosjektets målsetting er å legge til rette for at deltakerne får ytterligere oppfølging utfra hvert enkelt sitt nivå og ønsker.

De utvalgte musikerne vil få oppgaver under Valdres sommersymfoni i perioden 15.juni-22.juni 2022. Her vil de få både muligheter og roller tilpasset den enkelte - både under kursene og festivalen, slik tidligere deltakere har fått erfare. 

Valdres sommersymfoni dekker alle utgifter til kost og losji, og miljøvennlig reisealternativ. (Les mer om vår nye miljøprofil her).

Det kan bli aktuelt med en eller flere kortere samlinger i forkant av sommeren, som ledd i forberedelser til Valdres sommersymfoni 2022, eller som et frittstående tilbud. Programmet er i utgangspunktet 2-årig, med mulighet for å søke om et tredje år, men programmets fremtid avhenger av årlig fornyet støtte fra Talent Norge.

Den første samlingen er allerede 19. – 21.november! 😊

Kriterier:

Åpent for søkere i Norge og Norden.

Relevant erfaring å vise til i søknaden kan være priser eller finalistplass i internasjonale eller nasjonale konkurranser, som solist med orkestre, kammermusiker ved festivaler, annen offentlig konserterfaring, eller tidligere orkestererfaring med ledende og ansvarsfulle oppgaver som gruppeleder/konsertmester. 

Primært for norske statsborgere og søkere bosatt i Norge. Det er også åpning for nordiske søkere som ikke er bosatt i Norge, men disse er aktuelle til et eventuelt sekundæropptak. Reise for nordiske søkere vil også kun dekkes dersom det følger våre retningslinjer for miljøvennlig reise.

Om søknaden:

Søknaden skal inneholde:

-       1-2 opptak av kandidaten (YouTube-link eller annet vanlig format med lyd og bilde). Repertoaret er selvvalgt. Minimum 10 minutter og helst to kontrasterende verk. 

-       Oppdatert CV

-       En kort tekst om hvorfor du ønsker å være en del av Papillonprosjektet   

Selve søknaden og opptaket må være Valdres sommersymfoni i hende innen 15. september 2021. Søknaden sendes til: helene.sinding-larsen@sommersymfoni.no

Vurdering:

En internasjonal jury vil vurdere de innsendte opptakene, og anbefale kandidater til festival,- og kursledelsen, som tar den endelige avgjørelsen om uttaket. Uttaket blir bekjentgjort innen 20.oktober. Det er 2 ledige plasser i programmet for 2022.

Etter ferdig uttak kan Valdres sommersymfoni selv invitere inn Papillondeltakere dersom: 1) Det mangler en instrumentgruppe som er ønsket. 2) Det ikke var grunnlag for uttak. 3) Noen av ulike grunner trekker seg eller viser seg dobbeltbookede.

 

Papillon lar seg gjennomføre takket være følgende støttespillere: 

Talent Norge
Sparebankstiftelsen DNB
Sparebank1Valdres sommersymfoni