Norge åpnet akkurat i tide for en historisk musikersamling i Stavanger.

Den 15. – 17.oktober braker det løs i Stavanger by med det som ikke kan omtales som annet enn årets begivenhet. Aldri før har så mange «truede» instrumentgrupper møttes under samme tak. 


Skrevet av Valdres Sommersymfoni


Kort om bakgrunnen for samlingen:

Prosjektet Instrumenter i Fokus (tidligere kalt Truede instrumenter) kom til etter flere initiativ, og med støtte fra samtlige aktører i norsk klassisk musikkliv. Dette på bakgrunn av musikkutdanningsinstitusjonenes store bekymring for de alarmerende lave søkertallene på disse instrumentene til de utøvende musikkutdanningene. Prosjektet Instrumenter i Fokus er finansiert av Sparebankstiftelsen Dextra Musica, og er et nasjonalt talent- og rekrutteringstiltak for instrumentene: Harpe, obo, fagott, kirkeorgel, bratsj og kontrabass. Mandatet er, ved å rette fokus mot disse instrumentgruppene, å få til en målrettet utvikling og et koordinert samarbeid om økt rekruttering for å bedre dagens situasjon. Prosjektet drives av Norsk ressurssenter for klassisk musikk (Valdres sommersymfoni), i nært samarbeid med De unges orkesterforbund (UNOF).

I 2018 tok Instrumenter i fokus, i samarbeid med De Unges Orkesterforbund initiativ til et bestillingsverk der disse «fokus-instrumentene» skulle få fremtredende og forsterkede stemmer.

Fokus-instrumentene er gjerne i mindretall i ordinære orkester, og de har hatt en ufortjent svak oppslutning. De har imidlertid til felles sin fantastisk klang, og store potensiale, som bør komme enda flere for øret. 

Den renommerte komponisten Nils Henrik Asheim, som selv er organist, ble et naturlig valg for en slik idé, og nå er verket «Se skogen» klar for urfremføring i Stavanger konserthus. (Verket er bevilget av Norsk komponistfond). 

Komponisten skriver følgende om verket;

«Min første tanke var, dette blir en skog av instrumenter. Og den neste tanken var: Hvorfor ikke bygge opp musikken som en skog».

Så gikk Nils Henrik ut i skogen og så seg ut fem treslag med forskjellig karakter: bjørk, kastanje, osp, eik og lønn.

Et tre består som kjent av mange elementer: røtter, stamme, bark, greiner, blader, blomster, frukter, frø og ulike frøbærere. På samme måte henger instrumentgruppene i orkesteret sammen, og er avhengig av hverandre. Når verket ble skrevet, var det ingen som kunne si akkurat hvor mange instrumenter det kom til å bli i hver gruppe. Nettopp det ga komponisten ideen at musikken kunne vokse av seg selv. Flere steder forgreiner musikernes stemmer seg ut fra hverandre, og det er lagt inn improvisasjon som gjør at alt kan vokse organisk. Blir det et villniss, så er det også en del av virkeligheten i skogen.

Urfremføringen blir kronen på verket etter en begivenhetsrik helg der oboister, fagottister, bassister og harpister fra hele landet samles. Etter fem år med Instrumenter i fokus prosjektet har nemlig hver av instrumentene nå en egen nasjonal forening, og disse vil alle ha store kurssamlinger der musikere i alle aldere får undervisning, samspillsmuligheter og inspirasjon. Foreningene består av frivillige musikere, pedagoger og ildsjeler. Deres stå-på vilje og mangeårige initiativ for sine instrument har hatt enorm betydning for at feltet nå både er bedre samkoordinert og har fått en stor oppblomstring av unge rekrutter!

Konserten med Norsk ungdomssymfoniorkester (NUSO) og deltakere fra alle fokus-foreningene, søndag 17.oktober kl 14.00 i Stavanger konserthus, blir dermed intet mindre enn en manifistering av alt prosjektet og foreningene har oppnådd de siste årene. 

Her finner du billetter.

På vår nettside kan du lese mer om prosjektet og se oversikt over alle samarbeidende aktører i norsk musikkliv. www.instrumenterifokus.no

Helene Hellan Sinding-Larsen
Prosjektkoordinator, Instrumenter i fokusValdres sommersymfoni