Troldhaugen
Troldhaugen

«Pas vel paa Troldhaugen!»

Denne oppfordringen kom Edvard Grieg med i 1886 til sin venn og nabo Frants Beyer. Denne sommeren pågår en debatt i Bergensavisene omkring forvaltningen av Troldhaugen og de andre komponisthjemmene i Bergensområdet. Den tyder på at det kan være på tide med en påminnelse om oppfordringen overfor eierne.

I likhet med flere institusjoner i norsk musikkliv, har «sammenslåingsspøkelset» slått til for komponisthjemmene: For noen år siden ble Edvard Griegs Troldhaugen, Ole Bulls Lysøen og Harald Sæveruds Siljustøl lagt inn under paraplyen KODE, som forvalter de store billedkunstmuseene i Bergen. Mange var skeptiske til dette fordi komponisthjemmene, i tillegg til å være museer, er viktige konsertarenaer og kunnskapssentra. Troldhaugen (Edvard Grieg Museum) er en spesielt profilert konsert- og kunnskapsarena. Skepsisen har vist seg å være begrunnet: 1. juni beordret KODE flytting av hele staben, med unntak av guidene, ned til KODEs kontorer i sentrum av Bergen.

Nitten av landets mest kjente pianister har i den anledning skrevet under på et brev der de uttrykker bekymring over at musikktilbudet på Troldhaugen vil bli skadelidende under KODEs regime. At de flyttede ansatte fikk sin første arbeidsdag i sentrum på Edvard Griegs fødselsdag 15 juni, oppfatter underskriverne som et uttrykk for at KODEs ledelse kanskje ikke kjenner til at «komponisten, hvis hjem de forvalter, kom til verden denne dagen». De skriver også følgende:

Ved å overføre staben fra Troldhaugen til lokaler i sentrum, viser KODE-ledelsen sin manglende forståelse for fagfeltet musikk og musikkmuseers egenart. Kunnskap, innsikt og erfaring bygget opp over tid, tillegges liten vekt. De ansatte, også guidene, har gjort seg flid med å betjene besøkende etter alle kunstens regler og gitt dem topp service. Hjerneflukten tapper på sikt Troldhaugen for et fagmiljø som har stedets historikk og Griegs musikk som sitt forskningsfelt.

Underskriverne er: Øyvind Aase, Rune Alver, Leif Ove Andsnes, Tor Espen Aspaas, Sveinung Bjelland, Turid Bakke Braut, Håvard Gimse, Liv Glaser, Torleif Torgersen, Christian Ihle Hadland, Audun Kayser, Helge Kjekshus, Wolfgang Plagge, Gunilla Süssmann, Ingunn Ådland, Håkon Austbø, Jorunn Marie Bratlie, Ole Christian Haagenrud og Einar Steen-Nøkleberg.Nyheter