Valdres Sommersymfonis kunstneriske leder Guro Kleven Hagen. Foto: Ole Jørgen Bratland
Valdres Sommersymfonis kunstneriske leder Guro Kleven Hagen. Foto: Ole Jørgen Bratland

Samarbeider og får støtte

Valdres sommersymfoni har gått i kompaniskap med tre andre musikkfestivaler. Sammen får de ti millioner kroner for å forske på hvordan bransjen kan møte klimakrisen, og blant annet finne ut av hvilke konkrete tiltak som kan gjøre klassiske konserter CO2-nøytrale. Prosjektet er kalt Songs of Travel (SOT).

De tre andre musikkfestivalene er Music for Galway med sin CELLISSIMO-festival, Järna Festival Academy i Sweden og Piano Biennale i Nederland. De fire festivalene går sammen med Causa Creations, en østerriksk spillutvikler, for å utvikle Songs of Travel. SOT skal bruke musikk til å skape oppmerksomhet og empati for klimaendringer, flyktningkrisen og implementeringen av bærekraftige modeller for klassiske musikkfestivaler.

- Med dette prosjektet håper vi, gjennom musikk og historier, å bidra til bevissthet, empati og handlekraft i møte med disse dagsaktuelle temaene. Gjennom prosjektet får vi dessuten fem bestillingsverk til festivalen, klassisk musikk ut til norske klasserom, og fantastiske, internasjonalt anerkjente utøvere til Valdres (som selvsagt reiser grønt, sier Guro Kleven Hagen, kunstnerisk leder i Valdres Sommersymfoni).

SOT inkluderer et samarbeid om fem bestillingsverk av moderne klassiske komponister som tar for seg temaer som migrasjon. Ett av stykkene vil brukes i et nytt interaktivt eventyrspill; Songs of Travel, som vil vise fem historier om flyktninger som reiser fra sine hjemland for å få en ny start i Europa. Festivalene vil sette søkelyset på bærekraft fra et økologisk perspektiv og pedagogiske ressurser vil opprettes for å skape engasjement rundt moderne klassisk musikk og å løfte fram temaer som migrasjon og sosial inkludering.Nyheter