Monica Wilhelmsen overrekker gaven til daglig leder i Dronning Sonja Sangkonkurranse Lars Hallvard Flæten / Foto: Peder Ebbesen
Monica Wilhelmsen overrekker gaven til daglig leder i Dronning Sonja Sangkonkurranse Lars Hallvard Flæten / Foto: Peder Ebbesen

Stor gave til sangkonkurranse

Wilhelmsen-stiftelsen gir stor donasjon til norsk sangkonkurranse.


Brita Skogly Kraglund


Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse gir 10 millioner til Dronning Sonja Sangkonkurranse. Gaven ble overlevert på Norges musikkhøgskole på torsdag.

– Denne gledelige og generøse støtten vil bidra til at konkurransen kan styrke og videreføre sin posisjon i norsk og internasjonalt musikkliv i overskuelig fremtid, sier daglig leder for konkurransen, Lars Hallvard Flæten.

Sangkonkurransen har siden 1988 hatt som formål blant annet å skape en internasjonal musikkarena i Norge som synliggjør unge musikkutøvere og gir dem mulighet til å bli vurdert opp mot et internasjonalt nivå. Til konkurransen i 2023 søkte 521 sangere fra 58 ulike land om å få delta. 40 av dem fikk komme til Oslo. 

 

Ledende konkurranse

Operasjefer og annen ekspertise fra ledende internasjonale operahus veiledet de norske og internasjonale deltakerne om nye krav og forventninger fra operaindustrien. Det er et mål for konkurransen å hjelpe talentene på veien mot å bli sett og anerkjent.

Dronning Sonja Sangkonkurranse har plassert seg som en av verdens ledende internasjonale konkurranser innen klassisk musikk. Denne posisjonen er oppnådd etter et målrettet arbeid siden konkurransen ble etablert som en selvstendig stiftelse i 1988. Et betydelig og sterkt personlig engasjement fra Hennes Majestet Dronning Sonja har siden etableringen vært av stor betydning for konkurransens utvikling og gjennomslagskraft.


Attraktiv partner

Konkurransen fremstår i dag som en attraktiv partner for toppsjiktet blant unge sangere på trappene til en internasjonal karriere. Stiftelsen har som målsetting å bidra til internasjonal eksponering av norsk musikk og musikkliv. Utvikling av karrierer for våre fremste norske sangere står sentralt. Konkurransen mottar årlige bevilgninger fra Kulturdepartementet. Støtte fra sivilsamfunnet gjennom private bidragsytere, stiftelser og fond utgjør en vesentlig forutsetning for at stiftelsens mål og ambisjoner kan oppnås.

 Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse er en privat og selvstendig stiftelse opprettet ved 3. generasjons skipsreder Tom Wilhelmsens gavebrev i 1965. Stiftelsens hjemsted er Nøtterøy.

I fjor delte stiftelsen ut 60 millioner kroner, i 2022 omtrent 90 millioner.  Nyheter